Højere driftssikkerhed

Med en digital driftshåndbog sikrer I driften når nøglemedarbejdere er syge, på ferie eller skifter job. Ved at dokumentere centrale procedurer bliver I mindre afhængige af enkelte personers viden og får spredt viden på flere medarbejdere.

Bedre økonomi

Med den digitale driftshåndbog sker der færre misforståelser fordi den nyeste information altid er tilgængelig. Desuden har I mindre behov for at tilkalde hjælp udefra hvis der opstår problemer. Det giver højere produktivitet og bedre økonomi.

Tilfredse brugere

En digital driftshåndbog giver jer en bedre og mere stabil drift. Det giver tilfredse medarbejdere og færre udgifter til support. I kan også gøre driftshåndbogen tilgængelig for kunderne - det giver mindre support og højere kundetilfredshed.